Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi är en terapiform grundad av Professor Adrian Wells. MCT är evidensbaserad för en rad olika tillstånd såsom ångestproblematik, depression och trauma. MCT är korttidsterapi då klienten oftast får snabb resultat av MCT. I MCT utgår man från att psykologiska besvär beror på övertänkande, stor upptagenhet av negativa tankar såsom orostankar, grubbleri, ruminering och sättet att hantera dessa tankar. I nedanstående klipp kan ni få veta direkt av Dr. Adrian Wells mer om MCT.