Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi (MCT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att förändra hur individer tänker om sina egna tankar och känslor. MCT är en transdiagnostisk behandling, vilket innebär att den riktar sig mot den psykologiska processen som utvecklar och vidmakthåller problematiken, snarare än specifika diagnoser. MCT är evidensbaserad för en rad olika tillstånd, såsom generaliserat ångestsyndrom, depression och posttraumatisk stressyndrom.

I MCT utgår man från att psykologiska besvär beror på övertänkande, stor upptagenhet av negativa tankar såsom orostankar, grubbleri, ruminering och sättet att hantera dessa tankar. Terapin syftar till att hjälpa individen att utveckla nya sätt att hantera sina tankar och känslor, genom att lära sig att identifiera och förändra metakognitiva strategier som inte är ändamålsenliga.

MCT är en korttidsterapi eftersom klienten oftast får snabba resultat. MCT är grundad av Professor Adrian Wells och endast psykoterapeuter som har genomgått en MCT-Institute certifierad utbildning med grundaren själv kan kalla sig för MCT-terapeuter.

I nedanstående klipp kan ni få veta mer om MCT direkt från Dr. Adrian Wells.