KBTvalet

Har du problem i din relation/dina relationer, känner du att du är nedstämd men vet inte varför, oroar du dig mycket och hamnar lätt i grubbleri och ältande? Är du i sorg och känner att lidandet aldrig lättar/avtar? Är du stressad och utmattad på grund av livets olika påfrestningar och skulle vilja förändra eller förbättra något i ditt nuvarande liv? Då har du kommit rätt. Att göra ett aktivt val IDAG är det första steget till förändring. Det är också språngbrädan till att påbörja din inre resa, lära dig att leva livet fullt ut och hitta harmoni. Du får med dig de rätta verktygen för att kunna hantera motgångar.

Kognitiv beteendeterapi, KBT är en evidensbaserad terapiform. Det innebär att alla tekniker man använder i en KBT behandling är noga undersökta, i syfte att få fram en så effektiv behandling som möjligt. KBT har visat sig vara verksamt mot bland annat följande:


Bristande självkänsla / självförtroende

Depressioner

Relationsproblem

Oro och ångest / Generaliserat
ångestsyndrom


Tvångssyndrom

Missbruk av olika slag

Specifika fobier

Stress

Tvångssyndrom

Panikssyndrom

Ätstörningar

Blyghet och osäkerhet / Social fobi

Posttraumatiskt stressyndrom

Neuropsykiatriska funktionshinder